Back to IGS | FAQ | Contact

Các bạn đã tìm hiểu về những cây gỗ có niên đại 100 triệu năm đã sản sinh cho chúng ta những khối ngọc rất đẹp. Đây là một loại ngọc quý rất hiếm khi thấy được nó. Ai có cân sở hũu nó có thể liên lạc với tôi